ยินดีต้อนรับ เข้ามาเยี่ยมชม เจ้าของบล๊อก นุช' ชมพู เอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป :))

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศ

   บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
________________________________________________________

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้น

-  สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมาก
-  เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี
-  เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน
-  สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น
-  เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก มีราคาถูกลง สินค้าได้
   คุณภาพ
-  เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
-  การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น